Köpek eğitim merkezi – köpek eğitimi – köpek eğitimi fiyatları – Evde Köpek Eğitimi

Köpek eğitim merkezi – köpek eğitimi – köpek eğitimi fiyatları – Evde Köpek EğitimiKöpek eğitim merkezi – köpek eğitimi – köpek eğitimi fiyatları – Evde Köpek Eğitimi Köpek eğitmeni, Yavru Köpek Eğitimi , Temel İtaat Eğitimi

Köpek Beslenme

Beslenme

Mevsim sıcaklıkları veya köpeğin fizyolojik durumuna bağlı olmaksızın, bütün şartlar eşit olduğunda dahi bu gruptaki köpeklerin mama ihtiyacı daha fazla olacaktır. Aktif köpeklerin besinlerinde sadece protein, vitamin ve minerallerin arttırılması değil tüm besin değerlerinin arttırılması gerekmektedir. Fiziksel aktivite, karışık kas kasılmalarının dışarıdan gözlemlenebilen sonucudur. Çalışan köpekler için hazırlanmış beslenme programında bulunan yağ, protein ve karbonhidratların yakılması kas kasılmaları için enerji sağlayacaktır. Su, vitamin ve mineraller de enerji sağlama açısından gereklidir.

Çalışan köpekler; avlanan, koyun sürüsü gözeten (çoban köpekleri), kızak çeken, uzun mesafede koşan (haftada 30 km’den fazla) köpekleri işaret etmektedir. Bu köpeklerin besin tüketimleri, eğitimleri ve çalışmaları esnasında arttırılmalıdır. Ek besin tüketimi, köpeğin aktivite seviyesine bağlı olacaktır. Tam ve dengeli beslenmeleri için her bir libre (454 gr.) mama başına en azından 1750 kcal enerjiye gereksinim duymaktadırlar.

Eğitimde olan ve çalışan köpekler, yoğun aktivite öncesinde veya hemen sonrasında beslenmemelidirler. Beslenme zamanları, çalışma zamanlarına çok yakın olursa düşük performans, mide bozukluğu ve rahatsızlıklara neden olur (kusma ve ishal belirtileri gözlemlenebilir) ve mide şişkinliği riskini arttırır. Uygun beslenme ile (ödüller ve bisküviler), çalışan köpeklerde aktivite döneminde açlığın vermiş olduğu rahatsızlık ve bitkinlik önlenebilir. Hafif yemek ve ikram olarak belirtilen uygun beslemenin, dinlenme periyodu sonrasında küçük porsiyonlar halinde, taze soğuk su ile birlikte verilmesi önerilmektedir.

Yaşlı köpeklerin beslenmesi

Köpekler, tahmini yaşam sürelerinin son % 25 lik bölümünde yaşlı ve geriatrik olarak nitelendirilirler ki bu dönem, köpeğin ırkına, boyutlarına ve yaşam boyu bakım şekline göre değişmektedir;

Küçük ırk köpekler için, 12 yaş ve üstü,
Orta ırk köpekler için, 10 yaş ve üstü,
Büyük ırk köpekler için, 9 yaş ve üstü,
İri ırk köpekler için, 7 yaş ve üstü.

Yaşlanmanın bazı belirtileri, vücut ağırlığının değişikliği,
– hareket zorluğu,
– görme ve duyma bozukluğu,
– deri ve kıl yapısında değişiklik,
– idrar ve dışkılama miktarında değişiklik,
– ağız ve diş problemleri ile ilişkili olarak ağız kokusu olarak gözlemlenebilir.

Çalışmalar gösteriyor ki, sağlıklı yaşlı köpekler, proteini genç köpeklere benzer şekilde kullanırlar ve geriatrik köpekler genç köpeklerden %50 daha fazla oranda proteine gereksinim duyarlar. Bununla birlikte, yetişkin köpekler için formüle edilen hazır mamalar genellikle ihtiyaç duyulan protein ihtiyacını karşılayabilir. Daha az aktif köpeklerin, enerji ihtiyaçları daha az olabilir. Yüksek enerjili mamaların kullanımı esnasında aşırı kilo alımı riskine karşı dikkatli olunmalıdır.

Yavruların beslenmesi

İlk 7- 10 günlük dönemde, yeni doğan yavruların gözleri kapalı kalır. Bu süre zarfında, yavrular doğum ağırlıklarının iki katıdırlar ve aktiviteleri gittikçe artacaktır. Genel bir kural olarak, doğan yavrulardan her birinin doğum ağırlığı emzirme periyodu boyunca her hafta artmalıdır (ilk haftalarda artış daha az, son haftalara doğru daha fazla kilo artışı olabilir).

Bütün dişiler mükemmel anne olmalarına rağmen, bazı sinirli ve titiz anneler sakinleştirilmeye ve yeni yavrularını kabul etmelerine yardımcı olmak için özel bir dikkate gereksinim duyabilirler. Bu sadece anneyle değil, yavrularla da birlikte çalışmayı ve yavruları beslenme esnasında annenin meme başına yaklaştırmayı gerektirebilir. Az emzirilen yavrular diğerlerine oranla daha ufak olmakla birlikte bu yavruların vücut sıcaklıkları ve vücut ağırlıkları daha az olacaktır. Rutin olarak yavruların ele alınması, onların gelişmeleri ve durumları hakkında fikir sahibi olabilmemize olanak verecektir. Ancak yavru çok sık ele alınırsa, bu durum anneyi ve yavruyu strese sokacaktır. Bu nedenle yavrunun çok sık ele alınmasından kaçınılması önerilmektedir.

Tipik olarak yavrunun kuru mamayla ilk tanışması (ortalama 3-4 haftalık dönemde), genellikle annenin mama kabı vasıtasıyla ve mama kabının etrafında hoplayıp zıplarken patilerine bulaşan suyla ıslatılmış kuru mamanın yalanması yoluyla gerçekleşir. Yavrular 6 haftalık olduklarında, sütten kesilmek için hazır hale gelirler. Eğer yavrular, yaklaşık 4-5 haftalık olduklarında annelerinin mama kabından katı gıda almaya başlamışlarsa, bu dönemde de sütten kesilebilirler. Yavruların normal büyüme ve gelişmeleri için besin gereksinimi, yetişkin bir köpeğin ihtiyacından daha fazladır. Bu nedenle, büyüme, üreme ve tüm yaşam evreleri için eksiksiz tam ve dengeli besleyici diyetler önerilmektedir. Böylece, ilave olarak vitaminler, mineraller, et veya diğer katkı maddelerine ihtiyaç olmaz.

Yavrunun mide kapasitesi, onun günlük besin ihtiyacını sadece tek öğün besleme ile karşılamayı sağlayacak kadar yeterli büyüklükte değildir. Genç yavruların besin ihtiyaçlarının karşılanması için tabloda belirtildiği gibi az ve sık yemek verilmeli, her zaman taze su, temiz kap içinde bulundurulmalıdır.

Kuru mamanın ılık su ile ıslatılması yavruları yemeğe yönelik teşvik edecektir. Süt, kuru mamayı ıslatmak için kullanılabilir. Ancak fazla miktarda süt, bazı yavrular ve erişkin köpekler için ishale ve hazımsızlık problemlerine sebep olabilir.

Yavrunun beslenmesi için, 1 saat izin verilmeli, bu süre sonunda kalan mama atılmalıdır. Islatılmış kuru mama veya konserve mamanın oda sıcaklığında tutulması yenilebilirliğini azaltabilir ve uzun süre bekletildiği takdirde ise bozulmasına neden olabilir.

Yavruların rutin olarak beslenmesinin aynı yerde ve aynı zamanda yapılması tavsiye edilmektedir. Masadan sizin yediğiniz gıda ile beslemek önerilmemektedir. Bu durum yavrunun obur bir yiyici olması için başlangıç teşkil etmektedir. Yavruların beslenmesi tam ve dengeli olduğu takdirde, vitamin, mineral veya et gibi ilave gıdalara gerek duyulmayacaktır. Bununla birlikte fazla miktarda ilave yapılması da yavruların gelişmesi için zarar verici olabilir.

Yavruya verilecek mama miktarı, onun boyutuna, aktivitesine, metabolizmasına, içinde bulunduğu şartlara göre ayarlanmalıdır. Yavrunun fazla miktarda kilo almasına da izin verilmemelidir. Fazla kilolu yavru kötü görünmekle birlikte kemik anormalliklerini de beraberinde getirecektir. Yavrunun fazla kilolu görülmesiyle birlikte, aldığı gıda da azaltılmalıdır. Eğer yavru iştahlı görünüyorsa ve sağlık problemleri yoksa aldığı gıda arttırılabilir. Yavru sahipleri, soruları olduğunda veya yavrunun vücut kondisyonları hakkında endişe duyduklarında mutlaka veteriner hekime başvurmalıdırlar.

Mama tavsiyeleri

Evcil hayvan beslenmesiyle ilgili temel bilgilere sahip olmak, evcil hayvan sahiplerinin hayvanları için mama seçmelerinde tam bir taban oluşturur. Doğru önerilerde bulunmak için anahtar; pet sahiplerinin; evcil hayvanın yaşı, vücut kondisyonu ve yaşam evreleri ya da yaşam tarzının ve kendi masraf ve rahatlarını düşünerek yaptıkları seçimin petlerinin yaşamını nasıl etkilediğini anlamalarını sağlamak için doğru soruları sormaktır. Bu bölüm evcil hayvan sahiplerinin petleri için ürün seçmelerine yardımcı olmak adına mantıklı bir sırada düzenlenen soru dizilerini içeriyor.

Evcil hayvanınız kaç yaşında?
Eğer hayvanınız bir yaşından büyükse, yetişkin olarak düşünülür ve evcil hayvan maması tavsiyesi yapmaya göre önceliği olan ek unsurların düşünülmesi gerekir. Köpeğim hangi yaşam evresi ya da aktivite seviyesinde?sorusuna geçebilirsiniz.

Bir yaşından küçük evcil hayvanlar büyümek için yeterli mamaya gereksinim duyarlar. Bu hayvanlar için tavsiyeler yetişkinlerinkinden farklı olacaktır. Bu durumda öncelikle bir hayvanın yaşı saptanmalıdır.

Yavru köpekler için:

Yavru köpeğin vücut kondisyonu nasıl?
PURINA Vücut Kondisyonu Sistemine göre evcil hayvanınız zayıf ya da aşırı kilolu grubuna giriyorsa, veterinerinizi ziyaret etmeniz tavsiye edilir.Her iki durum da bazı medikal problemlerin göstergesi olabilir.

Ürünlerin kategorileri
Hayvanın yaşına ve vücut kondisyonuna bağlı olarak, çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için uygun beslenmenin sağlanması amacıyla mama kategorileri oluşturulmuştur. Bu kategoriler içerdikleri besin düzeyine dayanarak tanımlanmışlardır. Bu besinler, yavru köpeklerin doğru büyümesinde ve sağlığını sürdürmesinde önemlidir.

Yavru köpekler için köpek maması kategorileri
– Yavru/Büyüme Mamaları Büyüme ya da tüm yaşam safhaları için
. Protein – % 21 ya da daha fazla
. Yağ – % 8 ya da daha fazla

– Yetişkin Mamaları – Tüm yaşam safhaları için
. Protein – % 21-26
. Yağ – % 8-18

Yetişkin büyük köpekler için:

Köpeğim hangi yaşam evresi ya da aktivite seviyesinde?
Farklı aktivite seviyelerindeki petlerin farklı besin düzeylerine gereksinimleri vardır. Evcil hayvanınız için az hareket eden, normal derecede aktif ya da aktif/gebe tanımlarından birini kullanmak için seçebilirsiniz. Bu bilgi, spesifik(kendine özgü) bir pet için mama kategorisini doğru olarak belirlemede önemli bir faktör olacaktır.

Köpeğinizin vücut kondisyonu nasıl?
Yavru köpeklerde kullandığımız sistemle aynıdır ve köpeğinizin zayıf ya da aşırı kilolu olması durumunda veterinerinizi ziyaret etmeniz gerekir.

Ürünlerin kategorileri
Yetişkin Hayvanın yaşına ve vücut kondisyonuna bağlı olarak, çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için uygun beslenmenin sağlanması amacıyla mama kategorileri oluşturulmuştur. Bu kategoriler içerdikleri besin düzeyine dayanarak tanımlanmışlardır. Bu besinler, yetişkin köpeklerin sağlıklı bir yaşam sürmesinde önemlidir.

Yetişkin Köpekler için köpek maması kategorileri
– Büyüme Mamaları Büyüme ya da tüm yaşam evreleri için
(Gebelik dönemi ve çalışan köpekler için uygundur.)
. Protein – % 21 ya da daha fazla
. Yağ – % 8 ya da daha fazla

– Yetişkin Mamaları – Tüm yaşam evreleri için
. Protein – % 21-26
. Yağ – % 8-18

– Kalorisi azaltılmış mamalar Kilo koruma için
. Protein % 14-25
. Yağ – % 7-8

– Performans mamaları Tüm yaşam evreleri için
(Çalışan köpekler için)
. Protein % 27 ya da daha fazla
. Yağ – % 9 ya da daha fazla

Hem büyüyen hem de yetişkin köpeğe sahip olan kişiler, masraf ve rahatları için yaptıkları tercihlere dayanarak sıradaki soruları, ürün seçimini daha rahat yapabilmek amacıyla yanıtlayabilirler.

Köpeğinizin şimdiki maması tavsiye edilen beslenme kategorisine uyum sağlıyor mu?
Eğer cevabınız evet ise, Köpeğiniz için şimdiki mamadan memnun musunuz?sorusuna geçin.

Eğer cevabınız hayır ise; o halde evcil hayvan sahibinin, tavsiye edilen kategorinin besin karakteristiklerine sahip olan bir ürüne geçmesi gerekebilir. Bu durum, köpeğinizin besinsel ihtiyaçlarını karşılamasını sağlayacaktır.

Köpeğiniz için şimdiki mamadan memnun musunuz?
Eğer cevabınız evet ise, zaten iyi bir seçim yapılmıştır ve mamayı değiştirmek için bir sebep yoktur.

Eğer cevabınız hayır ise; o halde evcil hayvan sahibi, tavsiye edilen kategorinin besin karakteristiklerine sahip olan bir ürüne geçmeyi düşünebilir. Aşağıdaki açıklamalar, tavsiye edilen kategori içindeki ürünlerden seçmenize yardımcı olabilir.

. Palatabilite ürünler Yüksek yenilebilirlik ya da çeşitliliğe sahip.
. Super Premium ürünler Yoğun besinsel formülle beslenme ihtiyacını düşük miktarda mama ile karşılar.
. Premium ürünler ya da market grubu mamalar – Uygun bir fiyatta uygun yenilebilirlik ve sindirilebilirlik
. Düşük kaliteli ürünler Düşük kaliteli ve fiyatlıdır.

Bu soru grubunu takip etmek evcil hayvan maması seçerken oldukça önemlidir. Kişi pratik yaptıkça ve tavsiyede bulunmak için deneyim kazandıkça karar vermek daha doğal olmaya başlar.

Bu soruların evcil hayvan sahiplerinin sağlıklı kedi ve köpekleri olması için düzenlenmiş sorular olduğunu unutmamak gerekir. Eğer bir veteriner bir mama için kendine has bir tavsiyede bulunduysa ya da köpeğiniz bir veteriner bakımı altındaysa, köpek sahibi mamada herhangi bir değişiklik yapmadan veterinere danışmalıdır.

LEAVE A RESPONSE

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir